VNÍMÁTE NESPOKOJENOST V DŮLEŽITÝCH ŽIVOTNÍCH OBLASTECH?

 

NACHÁZÍTE SE V NÁROČNÉM OSOBNÍM A/NEBO PROFESNÍM OBDOBÍ? 

 

POTÝKÁTE SE S ŘEŠENÍM URČITÝCH PROBLÉMŮ?

 

KLADE SITUACE, VE KTERÉ JSTE, VELKÉ NÁROKY 

       NA VAŠE OSOBNÍ A/NEBO PROFESNÍ ZDROJE?

 

JSOU VAŠE DOSAVADNÍ STRATEGIE A/NEBO ZPŮSOBY ŘEŠENÍ 

       PRO NAPLNĚNÍ VAŠICH POTŘEB JEN MÁLO ÚČINNÉ? 

       OPAKOVANĚ SELHÁVAJÍ?  

 

CHCETE 

       NALÉZT ŘEŠENÍ? INICIOVAT ZMĚNU? 

       USKUTEČNIT POSUN? ROZŠÍŘIT SFÉRU MOŽNÝCH VOLEB? 

       

POTŘEBUJETE 

       EFEKTIVNÍ PODPORU, DOPROVOD, CHRÁNĚNÝ PROSTOR?

 

       NEBUĎTE NA TO SAMI!

 
       MNOHÉ SITUACE JSOU KOMPLIKOVANÉ.
       JEJICH KOMPLIKOVANOST VŠAK NENÍ ZCELA NÁHODNÁ.
 

       

       MOHU PODPOŘIT VAŠI SNAHU

 
ZŘETELNĚJI NAHLÉDNOUT, V JAKÉ SITUACI JSTE
 
ZJISTIT, JAKOU ROLI V NÍ HRAJETE
 
EXPERIMENTOVAT S HLEDÁNÍM ŘEŠENÍ NEBO ZPŮSOBŮ, JAK JÍ ČELIT
 
 
 

       TÉMATA, SE KTERÝMI SE NEJČASTĚJI SETKÁVÁM VE SVÉ PRAXI  

 
VZTAHY A VZTAHOVÉ OBTÍŽE, ZMĚNY INTERAKČNÍCH SCHÉMAT
       
ZVLÁDÁNÍ EMOCÍ, POROZUMĚNÍ POCITŮM, ZMĚNA REAKČNÍCH SCHÉMAT 
      
ROZVOJ SEBE-UVĚDOMĚNÍ, -VĚDOMÍ, -DŮVĚRY, PROCESŮ INDIVIDUACE
 
 

      SPOLUPRÁCE SE MNOU

      MŮŽE BÝT TÉŽ VHODNÝM NÁSTROJEM ÚČINNÉ (SEBE)PODPORY 

      CHCETE-LI  

 

PŘEKONAT PROBLÉM * PROJÍT NÁROČNOU SITUACÍ/OBDOBÍM 

UDĚLAT DŮLEŽITÉ ROZHODNUTÍ *  POSÍLIT MOTIVACI

EFEKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT * VYŘEŠIT KONFLIKT * ZMĚNIT KOMUNIKACI

POCHOPIT, CO SE DĚJE * POSUNOUT SVÉ MOŽNOSTI

POZNAT SAMI SEBE * ZMĚNIT POSTOJ K TOMU, CO PROŽÍVÁTE 

VĚDĚT, CO POTŘEBUJETE * OBJEVIT NOVÉ MOŽNOSTI ŘEŠENÍ 

ZAČÍT JEDNAT * MÍT PODPORU NA CESTĚ KE ZMĚNĚ

ZVLÁDNOUT PROJEKT * POSUNOUT SE V KARIÉŘE * DOKONČIT STUDIUM  

VYVÁŽIT SOUKROMÝ A PROFESNÍ ŽIVOT * UPRAVIT ŽIVOTNÍ STYL 

BÝT "DOMA" VE SVÉM ŽIVOTĚ * ROZVÍJET SVÉ SCHOPNOSTI, TALENT

NAJÍT SAMI SEBE, SVŮJ SMĚR, SMYSL KONÁNÍ

 

       NEJJEDNODUŠŠÍ CESTA VEN VEDE DVEŘMI!

 
       JSEM TU PRO VÁS PŘI JEJÍM HLEDÁNÍ.
 
   
 

JE PROCES V MNOHA OHLEDECH IDENTICKÝ S PROCESEM SOUDOBÉ 

       PSYCHOTERAPIE. 

KOUČ JE OBDOBNĚ JAKO TERAPEUT SPECIALISTA 

       NA PROVÁZENÍ  VĚDOMOU ZMĚNOU A POSUNEM V ŽIVOTĚ 

PRO KOUČE, STEJNĚ JAKO TERAPEUTA, JSOU NA PRVNÍM MÍSTĚ 

       VAŠE POTŘEBY 

KOUČ I TERAPEUT SE SNAŽÍ POMOCÍ SPECIFICKÉ FORMY KOMUNIKACE 

       ZPROSTŘEDKOVAT VÁM VHLED DO URČITÉ SITUACE A JEJÍ PODMÍNĚNOSTI

 

      SEKUNDÁRNĚ TAK MŮŽE DOJÍT 

KE ZVÝŠENÍ ČI OBNOVENÍ KVALITY VAŠEHO ŽIVOTA, 

ZMÍRNĚNÍ ČI ODSTRANĚNÍ OBTÍŽÍ A PROBLÉMŮ

POSUN SMĚREM, KTERÝ SI VY SAMI PŘEJETE 

 

      KOUČINK I TERAPIE SE ORIENTUJÍ NA PODOBNÉ CÍLE.

      STRATEGIE, PROSTŘEDKY A NÁSTROJE, JAK JICH DOSAHOVAT, JSOU RŮZNÉ.

Kontakt

Mgr. Petra Morvayová, Ph.D.

petra.morvayova@leadersheep.cz

Na Spálence 29
Ústí nad Labem

IČO:88551440

Konzultační místa v Ústí n.L.:

Office: Event Blender, Cestička 7,
Ústí nad Labem - Klíše, 400 01
Privát: Na Spálence 29, Ústí nad Labem - Klíše, 400 01

Konzultační místa v Praze:
dohodou

+420 605 10 20 05

Vyhledávání

© 2011 Petra Morvayová.

Vytvořeno službou Webnode