Somatické koučování

"Život těla je život počitků a emocí. Tělo cítí skutečný hlad, skutečnou žízeň, skutečnou radost ze slunce nebo sněhu, skutečné potěšení z vůně růží nebo z pohledu na keř šeříku: ale také skutečný hněv, skutečný smutek, skutečnou něhu, skutečnou vřelost, skutečnou vášeň, skutečnou nenávist, skutečný žal. Všechny tyto emoce patří k tělu a rozumem je pouze bereme na vědomí" D.H. Lawrence in D. Boadella, Životní proudy, Triton 2013

"Standardní" psychologické koučování je v mém profilu obohaceno o specifickou kreativní nadstavbu, která zahrnuje vedle práce na mentální úrovni i úroveň emocí a těla - tzv. somatické koučování.

Metoda somatického koučování napomáhá klientovi v uvědomění si sama sebe a jeho situačního zakotvení na úrovni fyzických pocitů.  Vede k oživení vnímání těla a odkrývání vlivu nevědomí na autonomní tělesné funkce. Somatické koučování pomáhá dosahovat hlubších a trvalejších změn vnímáním úrovně těla v kontextu emocí a myšlení a napomáhá objevovat neuvědomované aspekty situace klienta v jejich nerozvinuté (symptomatologické) formě.

Somatické koučování je založeno na teorii, že lidské tělo v sobě nese otisky-imprinty všech našich životních zkušeností a událostí.  Každá akce je v životě spojena s tělesnou aktivitou a tělo je nositel a záznamová matrice našich „špatných i dobrých příběhů“. Zároveň s tím je ale tělo rezervoár nových možností a platforma pro získávání nové zkušenosti. Tělo je nástroj aktivní změny, umožňuje přechod od představ k jednání.

Somatické koučování pracuje s imprinty (starými zvyky těla, které jsou reakcemi na zkušenosti z minulosti) a mění ty, které už v aktuální životní situaci klienta nejsou užitečné. Somatické koučování umožňuje číst tělesné postoje a řeč těla na zcela individuální úrovni bez vnější interpretace, odkrývá aspekty pohybu, které v sobě skrývají potenciál pro změnu a jsou pro klienta produktivnější, než předchozí.

Tím, že somatické koučování zahrnuje tělo jako důležitou veličinu, umožňuje vytvářet komplexnější prostor pro změnu perspektiv, posuny a transformaci. Změna reaktivního postoje na úrovni těla představuje i potenciální změnu reaktivního postoje na mentální a emoční úrovni a naopak.

Kontakt

Mgr. Petra Morvayová, Ph.D.

petra.morvayova@leadersheep.cz

Na Spálence 29
Ústí nad Labem

IČO:88551440

Konzultační místa v Ústí n.L.:

Office: Event Blender, Cestička 7,
Ústí nad Labem - Klíše, 400 01
Privát: Na Spálence 29, Ústí nad Labem - Klíše, 400 01

Konzultační místa v Praze:
dohodou

+420 605 10 20 05

Vyhledávání

© 2011 Petra Morvayová.

Vytvořeno službou Webnode