Kariérní a studijní mentoring, koučink, poradenství

Cílová skupina: dospělí (18+)

Služba: specifická kombinace mentoringu, koučinku a poradenství 

založená na zkušenostech získaných během dlouholetého působení na vysoké škole v profesní přípravě pedagogů a pomáhajících profesionálů, v pedagogické praxi, profesním a osobnostním rozvoji dospělých na různých pozicích ve firemním prostředí a oblasti byznysu

se zaměřením na

TÉMATA

volba a výběr směru kariéry, studia, změny směřování, rolí, rozvoje kompetencí

podpora samostatnosti a individuace, překonávání krizí

překonávání obtíží při studiu, praxi, řešení problémů, pracovních a studijních vztahů, zvládání emocí a pocitů

hledání adekvátních rolí, životního stylu, aktivit vzhledem ke studiu, profesi

vstup a adaptace na nové studijní/pracovní prostředí (např. přechod ze SŠ na VŠ, z VŠ do profesní role, změny rolí v rámci stávající profese, zvládání situací a změn režimu s tím spojených)

konzultace témat, postupu a dokončování kvalifikačních prací (výběr osobně adekvátních a smysluplných témat, strategická a psychologická podpora realizace, finalizace, odevzdávání, obhajoby, obsahové a formální konzultace)

psychologická/mentální a strategická příprava na zkoušky, atesty, postgraduální studia, přijímací pohovory atp.

 

 

© 2011 Petra Morvayová.

Vytvořeno službou Webnode