Profesní životopis

Dosavadní praxe

2016 - dosud - manažer rodinné firmy (office, client service, promotion) Morales s.r.o.

2012 - 2015 - externí business & executive kouč, mentor a konzultant společnosti Smarter Training & Consulting, s.r.o. 

2011 - dosud - OSVČ - konzultant, mentor, osobní a profesní kouč, facilitátor, trenér, výzkumník - LEADERSHEEP.CZ 

09/2000 – 02/2012 vedoucí Centra interkulturního vzdělávání Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně, odborný asistent a člen Akademických senátů PF a UJEP tamtéž

06/2009 – 01/2012 vědecký pracovník a odborný asistent projektu Centra aplikované antropologie a terénního výzkumu při Katedře antropologických a historických věd Fakulty filosofické Západočeské univerzity v Plzni
08/2009 – 10/2011 metodik a lektor projektu Katedry pre-primárního a primárního vzdělávání PF UJEP 
2008 - 2010 externí metodik, lektor a konzultant programu Varianty společnosti Člověk v tísni 
2008 – 2011 externí konzultant a lektor přípravy dobrovolníků pro PSI společnosti Člověk v tísni, pobočka Ústí nad Labem a Bílina
1997 – 2000 odborný referent PF UJEP
1995 – 1996 učitelka na gymnáziu Jateční, Ústí nad Labem, vyučované předměty: Dějiny kultury, Občanská výchova, Latinský jazyk

Formální vzdělání

Doktorské studium (Ph.D.) – v programu: Filosofie; obor studia: Filosofie (zaměření Pedagogická a filosofická antropologie). PedF Universita Karlova, Katedra občanské výchovy a filosofie. Téma disertační práce: Problém skupinových vzdělávacích konceptů v tzv. multikulturní realitě (MKV jako filosofický problém). (Absolvované doktorské atesty v rámci studia: pedagogická antropologie, sociální a kulturní antropologie, kulturní psychologie, srovnávací pedagogika, filosofie, filosofie výchovy, anglický jazyk, francouzský jazyk); 2005-2008.

Magisterské studium (Mgr.) v programu: Historické vědy; obor studia: Kulturně historická regionalistika, PF UJEP v Ústí nad Labem. 2001-2004.

Bakalářské studium (Bc.) v programu: Společenské vědy; obor studia Základy humanitní vzdělanosti, PF UJEP v Ústí nad Labem. 1992-1996.

Gymnázium Jana Palacha v Turnově 1988-1992.

Členství v profesních organizacích

1.    členka České asociace pedagogického výzkumu 2008 - 2012
2.    členka České pedagogické společnosti 2009 - 2012

Postgraduální vzdělávání - výcviky a specifické tréninky

Somatic Coaching - certifikát International Coach Federation Approved Coach Specific Training Hours

Focusing I - akreditace Asociace klinických psychologů (Karel Hájek)

Focusing II - akreditace Asociace klinických psychologů (Karel Hájek)

Základy celostního přístupu v somatické psychoterapii (Základy biosyntézy) - akreditace Asociace klinických psychologů (Yvona Lucká, Barbora Janečková)

Trauma - práce s traumatem v kontextu celostního přístupu v somatické psychoterapii (biosyntéza) - akreditace Asociace klinických psychologů (Yvona Lucká, Barbora Janečková)

Dreamworks | Práce se sny v kontextu celostního přístupu v somatické psychoterapii (biosyntéza) (Gabriele Hoppe)

Landscaping | Práce s vnitřními obrazy v kontextu celostního přístupu v somatické psychoterapii (biosyntéza) (Gabriele Hoppe)

Rezonance a kontakt v celostním přístupu v somatické psychoterapii (biosyntéza) (Gil Arad)

IndividualSystemics | Individuální systemika pro terapeuty (Artho Wittemann)

Autentický dialog

Zahraniční zkušenosti a absolvované stáže

La formation du personnel éducatif, L´Academie de Dijon, 6/2003

Teachers Training Study Visit. IUFM de l´academie de Versailles, Versailles, France, 10/2003

Teachers Training Study Visit. IUFM de l´academie de Versailles, Versailles, France, 9/2004

Experts in Education Arion Study Visit. Den Haag, Netherlands, 02/2005

Erasmus Teachers Mobility Programme. UVSQ de Versailles, Versailles, France, 11/2006

Diversity & Learning Research. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium, 06/2007

 

Kontakt

Mgr. Petra Morvayová, Ph.D. Ústí nad Labem

IČO:88551440
petra.morvayova(zavinac)iol.cz