Průběh spolupráce

KONTAKT

Kontaktovat mne - se záměrem konzultovat Vaše záměry, nebo sjednat schůzku, konzultaci/sezení - lze nyní pouze e-mailem (viz kontakt).

Osobní telefonický hovor - pokud je třeba - můžeme následně domluvit na určitý den a čas, své telefonní číslo Vám zašlu. Z mnoha důvodů mnohdy nemohu nebo nechci přijmout hovor, či se Vám nemohu adekvátně věnovat, proto preferuji kontakt přes e-mail a domluvu na telefonátu předem.

Jestliže váháte, zda Váš problém nebo Vaše téma je vhodné pro spolupráci s pomáhajícím profesionálem mého profilu, můžete jej se mnou krátce a nezávazně konzultovat - opět zejména po e-mailu. Co se týče konzultace po telefonu, platí výše uvedené. 

KONZULTACE

Pokusíme se najít nejvhodnější přístup k vám a potřebné podpoře. Dohodneme možný průběh spolupráce, její podmínky, rámec, délku. 

Na konzultaci dáme kontury vaší představě o tom, co od spolupráce se mnou očekáváte - kam si přejete se spoluprací dostat. Budeme společně pomalu hledat a formulovat vaši zakázku, záměry i cíle. 

Z mé strany se dozvíte, zda je možné na vašem tématu společně pracovat, jaké má taková spolupráce parametry a jaké má limity, vždy vám ujasním, co ode mne můžete v tomto směru očekávat a co naopak neočekávat. Společně zformulujeme tzv. kontrakt.

SPOLUPRÁCE

Z etických (ale i ryze osobních) důvodů mohu spolupráci na vašem tématu a podpoře vašich zájmů již předem nebo po prvním setkání odmítnout. Též mohu v průběhu spolupráce navrhnout její ukončení, pokud se takové ukončení jeví jako naprosto nezbytné a důvody jsou závažné. 

Je důležité, aby kontrakt o spolupráci byl projevem svobodné vůle a skutečnou dohodou obou stran, proto je důležité s vámi probrat podmínky, za kterých mohu na své straně spolupráci jednostranně ukončit nebo proces vůbec nezapočít.

Obvyklé důvody pro nezapočetí spolupráce nebo navržení ukončení spolupráce:

- střet zájmů, tzv. duální nebo multiplicitní role (profesní role nezávislého konzultanta koliduje s jinou rolí a vztahem ke klientovi nebo se sociálními vazbami na jedné či obou stranách);

- spolupráce vyžaduje dovednosti nebo kvalifikaci, jíž nedisponuji;

- cíl spolupráce je v rozporu s právním řádem, etickým kodexem práce ve specifické pomáhající profesi, či mým základním hodnotovým přesvědčením; 

- nedostatek vůle, možností, schopností na straně klienta podílet se na naplnění potřeb a procesu;

- neúčinnost procesu - žádný nebo nedostatečný pokrok směrem k naplnění potřeb klienta;

- opakované nedostavení se na domluvený termín konzultace bez včasného oznámení a storna

Pokud se vaše potřeby a představy nesetkají s mými možnostmi a stylem práce, doporučím Vám dle možností jiného vhodného kvalifikovaného odborníka.

DÉLKA SPOLUPRÁCE

Délka spolupráce je individuální dle složitosti situace/problému. Je možné se věnovat i dlouhodobější a intenzivnější práci nebo volit mou podporu podle aktuální potřeby.

UKONČENÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce končí v zásadě ve dvou případech: Váš cíl je dosažen, problém je úspěšně vyřešen nebo se se mnou dohodnete na ukončení. Pokud spolupráci ukončujete z vlastní vůle jednostranně, je dobré mne o tom minimálně informovat a nejlépe společně reflektovat průběh vztahu a důvody ukončení.

OCHRANA KLIENTA

Z mé strany je samozřejmostí zachovávání mlčenlivosti a diskrétnosti o kontraktu, obsahu i průběhu spolupráce.

V poradenství osobního charakteru a koučování pracuji v souladu s etickým kodexem a zásadami kompetentního profesionálního koučování dle Mezinárodní federace koučů|ICF (nejsem členem)

 

Kontakt

Mgr. Petra Morvayová, Ph.D. Ústí nad Labem

IČO:88551440
na vyžádání petra.morvayova(zavinac)iol.cz