Průběh spolupráce

JAK SE OBJEDNAT

Kontaktovat mne - se záměrem konzultovat Vaše záměry, nebo sjednat schůzku, konzultaci/sezení - lze nyní pouze e-mailem (viz kontakt).

Osobní telefonický hovor - pokud jej nutně potřebujete ještě před prvním fyzickým setkáním - můžeme eventuelně následně domluvit na určitý den a čas, své telefonní číslo Vám zašlu. Z mnoha důvodů mnohdy nemohu nebo nechci přijmout hovor, či se Vám nemohu adekvátně věnovat, proto preferuji kontakt přes e-mail.

Jestliže váháte, zda Váš problém nebo Vaše téma je vhodné pro spolupráci s pomáhajícím profesionálem mého profilu, můžete jej se mnou krátce a nezávazně konzultovat - opět zejména po e-mailu. Co se týče konzultace po telefonu, platí výše uvedené. 

Po kontaktu Vám navrhnu možné termíny prvního setkání, dohodou dojdeme k oboustranně vhodnému datu a času.

Při prvním kontaktu není třeba o sobě ani tématu, které chcete konzultovat, informovat. 

Pokud se objednáváte, uveďte prosím, ve kterou denní dobu by Vám konzultace nejvíce vyhovovala, nebo které dny v týdnu obecně nemůžete sezení realizovat. Následně Vám pošlu nabídku alespoň dvou možných termínů na mé straně. 

Pokud mne kontaktujete přes e-mail, prosím,pokud je to možné, uveďte své telefonní číslo, na kterém Vás lze zastihnout!

Objednací lhůty jsou různé, podle aktuální naplněnosti kapacity a mého programu. Zaslané termíny a časy Vám nemohu rezervovat déle, než 48 hodin. Pokud by Vám žádný z nabízených termínů nevyhovoval, není problém zkusit najít další, neváhejte mne obratem požádat.

Domluvený termín sezení považuji vždy za závazný, stejně jako přesný čas, ve kterém se uskuteční. V případě rozhodnutí na sezení nepřijít nebo nemožnosti dostavit se na sezení, ať jsou důvody na Vaší straně jakékoli, je nutné informovat mne bez prodlení. Bez včasného stornování sezení hradí klient plnou cenu setkání (viz podmínky storna zde);


Pokud se nečekaným vlivem různých okolností zpozdíte na začátek sezení, pak je možné akceptovat zpoždění do 15 minut, o tento čas bude konzultace kratší, čas zmeškaný pozdním příchodem se nenahrazuje, cena celého sezení zůstává. 

Zpoždění delší než 15 minut znamená zrušení konzultace, klient však hradí čas, který si rezervoval a tedy celou cenu sezení. V každém případě je nutné zavolat, omluvit se, popř. se domluvit dále.

Obvyklá délka sezení je 1-1,5 hodiny (po předchozí domluvě).

Místo konzultace: po domluvě
Obvyklé rozmezí mezi konzultacemi: 2-4 týdny
Z etických důvodů mohu spolupráci na vašem tématu již předem nebo po prvním setkání odmítnout. 

PRVNÍ KONZULTACE

Při prvním setkání se pokusíme najít nejvhodnější přístup k vám a vašemu tématu. Dohodneme možný průběh spolupráce, její podmínky, rámec, délku. 

Na první konzultaci je důležité projít společně s jakým přáním přicházíte, ale také dát kontury vaší představě o tom, co od spolupráce se mnou očekáváte - kam si přejete se dostat, posunout. Pokud si nejste jisti, jak formulovat svá očekávání nebo nemáte jasnou představu toho, co potřebujete řešit, budu vám otázkami s formulací pomáhat. Není třeba se bát, že "nevíte přesně, co chcete". Budeme společně pomalu hledat a formulovat vaši zakázku, záměry i cíle. Vždy jste to vy, kdo určuje, co mi chcete o sobě a své situaci říci, vždy respektuji limity vztahu, potřebu ochrany vašeho prožívání a za základ možného vzniku důvěry mezi námi považuji váš pocit bezpečí.

Z mé strany se dozvíte, zda je možné na vašem tématu společně pracovat, jaké má taková spolupráce parametry a jaké má limity, vždy vám ujasním, co můžete v tomto směru očekávat a co naopak neočekávat. Společně takto zformulujeme tzv. kontrakt.

ETIKA SPOLUPRÁCE

Z etických (ale i ryze osobních) důvodů mohu spolupráci na vašem tématu již předem nebo po prvním setkání odmítnout. Též mohu v průběhu spolupráce navrhnout její ukončení, pokud se takové ukončení jeví jako naprosto nezbytné a důvody jsou závažné. 

Je důležité, aby kontrakt o spolupráci byl projevem svobodné vůle a skutečnou dohodou obou stran, proto je důležité s vámi probrat podmínky, za kterých mohu na své straně spolupráci jednostranně ukončit nebo proces vůbec nezapočít.

Obvyklé důvody pro nezapočetí spolupráce nebo navržení ukončení spolupráce:

střet zájmů, tzv. duální nebo multiplicitní role (profesní role konzultanta koliduje s jinou rolí a vztahem ke klientovi nebo se sociálními vazbami na jedné či obou stranách);

- spolupráce vyžaduje dovednosti nebo kvalifikaci, jíž nedisponuji;

- cíl spolupráce je v rozporu s právním řádem, etickým kodexem práce ve specifické pomáhající profesi, či mým základním hodnotovým přesvědčením; 

- nedostatek vůle, možností, schopností na straně klienta podílet se na procesu;

neúčinnost procesu - žádný nebo nedostatečný pokrok směrem k naplnění potřeb klienta;

opakované nedostavení se na domluvený termín konzultace bez včasného oznámení a storna

Pokud se vaše potřeby a představy nesetkají s mými možnostmi a stylem práce, doporučím Vám dle možností jiného vhodného kvalifikovaného odborníka – psychoterapeuta, mentora, psychologa atd. 

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Každého člověka, se kterým vstupuji do angažovaného poradenského vztahu, vnímám jako originál. Respektuji unikátnost jeho myšlení, prožívání, zkušeností, pohledu na svět. 

Věřím, že každý člověk je tím nejlepším expertem na sebe sama a změnu, kterou si přeje uskutečnit. Má role pak nespočívá v radách, učení, hodnocení, přesvědčování, ale zejména v pomoci vytvořit spolu s ním podmínky pro to, co si on sám přeje.

Role, kterou na sebe beru je rolí průvodce, angažovaného partnera, účastného svědka procesu zakoušení určité situace a změny, který napomáhá mapovat strukturu situace, problémů i cesty k řešení. Očekávejte spíše podporu vaší jedinečné cesty, jak určité situace řešit a jak nalézt, co potřebujete a hledáte. 

Angažovaný vztah není možný bez vůle a motivace klienta k práci na sobě a změně. Pokud taková vůle na vaší straně existuje, má práce spočívá především v kladení otázek, které vám pomohou chápat, co se děje, získávat nové perspektivy a otevírat možnosti.

Základem setkání se mnou je v prvé řadě rozhovor, ale podle potřeby a tematiky při práci využívám - se střídavým důrazem - i nejrůznější rozvíjející a nápomocné techniky a materiály - práci s předměty, kresbu, hru, imaginaci apod. Techniky nejprve nabídnu, nikdy je neaplikuji bez předchozí dohody s klientem a bez vybudované důvěry v účinnost takového postupu. Pokud by vám nabídnutá technika nevyhovovala, plně akceptuji vaše přání a hledám spolu s vámi jiné možnosti podpory. 

DÉLKA SPOLUPRÁCE

Délka spolupráce je individuální. Určitou orientační normou je tři až pět konzultací podle složitosti situace/problému. Je ale možné se věnovat i dlouhodobější a intenzivnější práci na sobě nebo volit mou podporu podle aktuální potřeby.

Shodneme-li se na tom, že je spolupráce na vašem tématu možná, pak rozhodnutí, zda budete po prvním sezení pokračovat ve spolupráci se mnou, je vždy jen na vás. Kontrakt vymezuje rámec spolupráce a možnou cestu k cíli, nejde o nějakou fixní smlouvu, kterou musíte dodržet. 

UKONČENÍ SPOLUPRÁCE

Spolupráce končí v zásadě ve dvou případech: Váš cíl je dosažen, problém je úspěšně vyřešen nebo se se mnou dohodnete na ukončení. Pokud spolupráci ukončujete z vlastní vůle jednostranně, je dobré mne o tom minimálně informovat a nejlépe společně reflektovat průběh vztahu a důvody ukončení.

OCHRANA SOUKROMÍ KLIENTA

Z mé strany je samozřejmostí zachovávání mlčenlivosti a diskrétnosti o kontraktu, obsahu i průběhu sezení.

Pracuji v souladu s etickým kodexem a zásadami kompetentního profesionálního koučování dle Mezinárodní federace koučů|ICF (nejsem členem)

 

Též mohu v průběhu spolupráce navrhnout její ukončení, pokud se takové ukončení jeví jako naprosto nezbytné a důvody jsou závažné. 

Je důležité, aby kontrakt o spolupráci byl projevem svobodné vůle a skutečnou dohodou obou stran, proto je důležité s vámi probrat podmínky, za kterých mohu na své straně spolupráci jednostranně ukončit nebo proces vůbec nezapočít.

Obvyklé důvody pro nezapočetí spolupráce nebo navržení ukončení spolupráce:

- střet zájmů, tzv. duální nebo multiplicitní role (profesní role kouče koliduje s jinou rolí a vztahem ke klientovi nebo se sociálními vazbami na jedné či obou stranách);

- spolupráce vyžaduje dovednosti nebo kvalifikaci, jíž nedisponuji;

- cíl spolupráce je v rozporu s právním řádem, etickým kodexem práce ve specifické pomáhající profesi, či mým základním hodnotovým přesvědčením; 

- nedostatek vůle, možností, schopností na straně klienta podílet se na procesu;

neúčinnost procesu - žádný nebo nedostatečný pokrok směrem k naplnění potřeb klienta;

opakované nedostavení se na domluvený termín konzultace bez včasného oznámení a storna

 

Pokud se vaše potřeby a představy nesetkají s mými možnostmi a stylem práce, vždy vám doporučím jiného kvalifikovaného odborníka – psychoterapeuta, mentora, psychologa atd. 

 

 

© 2011 Petra Morvayová.

Vytvořeno službou Webnode