Exekutivní konzultace pro FIRMY A organizace

"Petry styl práce se přesně trefuje do našich firemních hodnot. Náš business je zaměřený na empatické naslouchání klientům, schopnost porozumění jejich problémům, angažovanost v jejich sféře zájmů a také jasný fokus na cíl. Všechny tyto aspekty má i průběh spolupráce s Petrou.  Pro mne osobně to znamená, že jsem díky Petře získala jasné zaměření na své pracovní cíle, a mnohem lépe se orientuji v oblastech, které mi pomáhají tyto cíle plnit.  Petra má mimořádný analytický talent v oblasti rozpoznávání motivace, emoční stability a identifikace reálných zdrojů problémů. Díky Petře vidím veliký posun ve své pracovní motivaci.  I v době maximálního časového vytížení, jsou dvě hodiny konzultace s Petrou opravdu dobře investovaným časem." Luisa Alvésová, Chief Operating Officer, OmnicomMediaGroup, Praha

Poskytuji

konzultace, poradenství a mentoring v oblasti HR - péče o "lidský kapitál" a specifické péče o zaměstnance (Human Capital Care)

doprovázení a podporu v obtížných situacích; 

manažerskou supervizi, intervizi, "stínování" (shadowing);

facilitaci;

strategické plánování, analýzu potřeb (gap, swot), mentoring

individuální, skupinové, týmové koučování; 

V minulých letech jsem mimo jiné pracovala jako externí mentor, kouč a konzultant pro společnost Smarter Training and Consulting (Praha) a její významné klienty.

Úspěšně jsem se věnovala jednotlivcům i širší klientele a plánování osobního a týmového rozvoje v různých společnostech, např.

Omnicom Media Group (OMD, PHD, Attention!Media, PHD Research, Opera Media); Avon Cosmetics; Czech Non-Banking Credit Bureau; Czech Banking Credit Bureau; Stanley Black and Decker;

Pracovala jsem i pro drobnější odběratele - firmy rodinného charakteru, příspěvkové, státní, neziskové a další organizace a dobrovolnými profesionálními službami a aktivitami podporovala různé neziskové, sociální a vzdělávací projekty.

Klienti na mně dosud oceňovali zejména profesionalitu, erudici, individuální přístup, vysokou míru empatie, atmosféru důvěry, příjemnou komunikaci, vysokou přesnost v identifikaci problémů, kreativní podporu v nalézání možných řešení, otevřenou zpětnou vazbu, silné spojení, bezpečný prostor, netradiční myšlení, humor, energii etc.

V oblasti managementu a exekutivního poradenství, koučinku či mentoringu uplatňuji přístup jdoucí nad rámec tradičních modelů:

orientací na komplexní realistické mapování situačního aktérství 

aktivací všímavosti, fenomenologií zaměřenou nejen na vnější, ale i vnitřní struktury a uspořádání, sebe-objevování v kontextu situace 

prozkoumáváním přesvědčení, návyků, postojů, hodnot a očekávání, která brání podstatným činnostem

podporou růstu komplexního (sebe)uvědomění, vysoké emoční a sociální inteligence, (sebe)důvěry, (sebe)vědomí

rozvíjením procesů přechodu od fixovaných představ k adaptivnímu pojímání situace i sebe

zaměřením na uskutečňování informovaných rozhodnutí, přebírání odpovědnosti a aktivní uchopování profesního a osobního života

napomáháním skutečným změnám v chování a jednání na individuální (a tím i týmové a organizační) úrovni

podporou aktivního vytváření bezpečného a pozitivního klimatu

Dlouhodobě jsem individuálně spolupracovala s konkrétními lidmi na těchto pozicích:

Chief Operating OfficerChief Financial Officer, Chief Executive Officer, Managing Director, Czech Republic Financial Controller, Financial Director, Client Service Director, IT Director, Office Manager, Art Director/Idea Maker, Director, Team Manager, HR Manager, Activation Manager Slavics, Vice Dean, Key Account Manager, Buying Coordinator, Group Planning Manager, Market Analyst, Retail Training and Development Specialist, Research Manager, Help Desk Manager, Owner, Marketing Analysis Manager CR&SR etc.

Zaměření spolupráce:

strategické plánování a řízení, další rozvoj

situační analýza

vztahový management

emoční management

sebeuvědomění, rozvoj vhledu a porozumění

adaptace na nové role a podmínky

uvědomování si limitů schopností, výkonu

proaktivní řešení problémů, vedení týmů, spolupráce s druhými, řešení konfliktů

orientace v průběhu práce na úkolech nebo při jejich kontrole

nalézání a adekvátní využívání vlastních dovedností, schopností a možností

cílená zpětná vazba

adekvátní vyvážení pracovního nasazení - soukromých vztahů – sebeprožívání

© 2011 Petra Morvayová.

Vytvořeno službou Webnode